• 2020
  • Jun
  • 12

Wakacje kredytowe w czasach epidemii.

Jeżeli jesteś klientem banku i korzystasz np. z kredytu gotówkowego pamiętaj, że w obliczu epidemii koronawirusa masz możliwość odroczyć swoje raty kredytowe, wejdź na https://www.17bankow.com i przeczytaj porady na ten temat. Na jakich warunkach bank akceptuje wniosek z prośba o wakacje kredytowe? Czy każdy ma możliwość skorzystania tego alternatywnego środka doraźnej pomocy? Czy rzeczywiście nie zapłacimy rat na przestrzeni kilku miesięcy? Te i inne wiadomości poruszymy w tym artykule.

Korzyści płynące z odroczenia.

Aby odpowiedzieć na pierwsze pytanie musimy poznać dobrze warunki naszej umowy kredytowej. Zazwyczaj banki informują klienta o wszelkich opłatach i kosztach jakie trzeba będzie ponieść, czy informują również o możliwościach odroczenia rat kapitałowych. Takie informacje nie są konieczne do zawarcia umowy w rzeczy samej jednak w momencie, kiedy jesteśmy w kropce świadomość, że istnieje rozwiązanie nieobciążające naszego budżetu to cenna informacja, o której warto wiedzieć.

Epidemia narastającej choroby COVID19 wymusiła na bankach reakcje która stanowi realną namacalną pomoc w poradzeniu sobie z opóźnieniami w spłacie miesięcznych rat. Jeżeli rata naszego kredytu nie jest wysoka to opłata pewnie nie będzie stanowiła problemu. Gorzej jest, kiedy nasz kredyt gotówkowy opiewa na wysoką kwotę. Możliwość przesunięcia lub nawet umorzenia części rat kredytowych może być jedynym rozwiązaniem, które pozwoli utrzymać rentowność osób, które do tego momentu regularnie uiszczały opłaty.

Kto może wnioskować o wakacje od spłaty w kredycie gotówkowym.

Podstawowym kryterium, które pozwala zaakceptować wniosek o odroczenie rat to wiarygodność i stabilność w spłatach dotychczasowych. Jeżeli jako kredytobiorcy pilnie wywiązywaliśmy się z spłaty miesięcznych rat mamy większe szanse niż osoby których sytuacja stała pod znakiem zapytania. Dlatego też Bank samodzielnie może postawić warunki które będą indywidualnie odnosiły się do każdej jednostki.

Osoby, które nie mogą skorzystać z odroczenia rat to z pewnością klienci, którzy posiadają przeterminowane kredyty gotówkowe. Również nie ma możliwości osoba które zdecydowała się na kredyt na preferencyjnych warunkach jak program Rodzina na swoim. Czy jednak odroczenie spłaty obejmuje całość kwoty składającej się na np. 3 bądź 6 rat. Wszystko zależy od sytuacji w jakiej się znajdujemy i ustaleń bankowych. W standardowych okolicznościach, kiedy bank decyduje się na krok uwzględnienia wakacji kredytowych ma na myśli odroczenie kosztów kapitału i odsetek natomiast kwota wynikająca z umowy ratalnej nadaj jest obowiązująca z możliwością przeniesienia na kolejny miesiąc. Teraz kiedy ekonomiczna sytuacja nie tylko Polski, ale całego świata jest kryzysowa wyda się rozsądne odroczenie również tych środków. Zatem jeżeli posiadasz jakąkolwiek formę kredytu gotówkowego zastanów się i zasięgnij opinii czy odroczenie twoich rat wchodzi rachubę. Pomoc ze strony banków jest opcjonalna, ale łatwiej jest sprostać wyzwaniu, kiedy mamy alternatywne metody i możliwości.

  • Posted by bonus in 11:35:49 in