• 2019
  • Nov
  • 7

Jak cykl koniunkturalny wpływa na motywację do oszczędzania?

Cykl koniunkturalny to pojęcie obowiązkowe z perspektywy każdego inwestora indywidualnego. Systematyczny wzrost i spadek gospodarki to klasyczne podejście do ekonomii, w którym dużą rolę odgrywają banki centralne i narzędzia do kształtowania podaży pieniądza. Czy cykl koniunkturalny odbija się na motywacji do oszczędzania?

Jak sprawdzić, kiedy cykl koniunkturalny się załamie?

Cykl koniunkturalny monitoruje się za pośrednictwem typowych, makroekonomicznych wskaźników. Do głównych należy PKB, inflacja, zatrudnienie. Mniejszą uwagę przykłada się do cen akcji notowanych na giełdach. Akurat giełdy często prognozują załamanie gospodarki. Dlaczego? Zawodowi inwestorzy, dzięki dobremu podejściu do analizy fundamentalnej znacznie szybciej pozbywają się ryzykownych papierów wartościowych i przechodzą do bezpiecznych lokat bankowych. To klasyczne, często spotykane w przeszłości zachowanie. Nie bez znaczenia jest również dostęp do wrażliwych informacji przez fundusze inwestycyjne. Można zatem powiedzieć, że spadki i wzrosty na giełdzie to pośredni obraz całej gospodarki.

Wzrosty i spadki motywacji do oszczędzania?

Motywacja do oszczędzania rośnie najbardziej w okresie wysokich stóp procentowych, gdzie lokaty bankowe charakteryzują się maksymalnymi zyskami. Wysoka inflacja to najczęściej gwarant szybkiego rozwoju gospodarki. Oczywiście do pewnych, niepatologicznych wartości. Prognozowanie kryzysu również zachęca do gromadzenia nadwyżek. Inwestorzy upatrują w przecenach szansę na zbudowanie niezależności ekonomicznej. Kryzys to de facto najlepszy czas do podejmowania bardziej ryzykownych decyzji inwestycyjnych, a bez wcześniej zgromadzonych oszczędności na lokatach bankowych to niemożliwe.

Aktualna norma

Polska znajduje się w fazie wyższej inflacji i bardzo niskich stóp procentowych. Na razie RPP nie informuje o zmianach polityki monetarnej. W lokatach bankowych na razie nie upatruje się dużej zyskowności, ale to może się zmienić na przestrzeni następnych lat. Widać wyraźnie wzrost oczekiwań inflacyjnych w społeczeństwie i na półkach sklepowych, co doprowadzi w końcu do wzrostu stóp procentowych. Sprzedaż w hossie i zakup papierów wartościowych w bessie to najlepsza strategia dla każdego inwestora indywidualnego.

  • Posted by bonus in 15:51:50 in