• 2019
 • Nov
 • 7

Jak cykl koniunkturalny wpływa na motywację do oszczędzania?

Cykl koniunkturalny to pojęcie obowiązkowe z perspektywy każdego inwestora indywidualnego. Systematyczny wzrost i spadek gospodarki to klasyczne podejście do ekonomii, w którym dużą rolę odgrywają banki centralne i narzędzia do kształtowania podaży pieniądza. Czy cykl koniunkturalny odbija się na motywacji do oszczędzania?

Jak sprawdzić, kiedy cykl koniunkturalny się załamie?

Cykl koniunkturalny monitoruje się za pośrednictwem typowych, makroekonomicznych wskaźników. Do głównych należy PKB, inflacja, zatrudnienie. Mniejszą uwagę przykłada się do cen akcji notowanych na giełdach. Akurat giełdy często prognozują załamanie gospodarki. Dlaczego? Zawodowi inwestorzy, dzięki dobremu podejściu do analizy fundamentalnej znacznie szybciej pozbywają się ryzykownych papierów wartościowych i przechodzą do bezpiecznych lokat bankowych. To klasyczne, często spotykane w przeszłości zachowanie. Nie bez znaczenia jest również dostęp do wrażliwych informacji przez fundusze inwestycyjne. Można zatem powiedzieć, że spadki i wzrosty na giełdzie to pośredni obraz całej gospodarki.

Wzrosty i spadki motywacji do oszczędzania?

Motywacja do oszczędzania rośnie najbardziej w okresie wysokich stóp procentowych, gdzie lokaty bankowe charakteryzują się maksymalnymi zyskami. Wysoka inflacja to najczęściej gwarant szybkiego rozwoju gospodarki. Oczywiście do pewnych, niepatologicznych wartości. Prognozowanie kryzysu również zachęca do gromadzenia nadwyżek. Inwestorzy upatrują w przecenach szansę na zbudowanie niezależności ekonomicznej. Kryzys to de facto najlepszy czas do podejmowania bardziej ryzykownych decyzji inwestycyjnych, a bez wcześniej zgromadzonych oszczędności na lokatach bankowych to niemożliwe.

Aktualna norma

Polska znajduje się w fazie wyższej inflacji i bardzo niskich stóp procentowych. Na razie RPP nie informuje o zmianach polityki monetarnej. W lokatach bankowych na razie nie upatruje się dużej zyskowności, ale to może się zmienić na przestrzeni następnych lat. Widać wyraźnie wzrost oczekiwań inflacyjnych w społeczeństwie i na półkach sklepowych, co doprowadzi w końcu do wzrostu stóp procentowych. Sprzedaż w hossie i zakup papierów wartościowych w bessie to najlepsza strategia dla każdego inwestora indywidualnego.

 • Posted by bonus in 15:51:50 in
 • 2019
 • Aug
 • 13

Kredyt gotówkowy na remont mieszkania

Twoje mieszkanie wymaga dużego remontu, a Ty nie masz możliwości by to zrobić? Rozwiązaniem może być kredyt gotówkowy z atrakcyjnym oprocentowaniem. Wybierając taki kredyt czyli kredyt na dowolny cel pozwala zdobyć pieniądze w bardzo krótkim czasie na remont mieszkania, ale też na inne wydatki, które mogą pojawić się niespodziewanie.

Czy kredyt gotówkowy jest kosztowny?

Szukając odpowiedniego kredytu warto brać pod uwagę koszt całej usługi. Aby znaleźć ten odpowiedni z najkorzystniejszymi warunkami potrzebna będzie weryfikacja oprocentowania nominalnego, prowizji, opłat przygotowawczych oraz wszystkich innych pozostałych kosztów, które wiążą się z zaciągnięciem kredytu gotówkowego, by mieć pewność, że wybrana oferta jest korzystna. Analizując pakiety kredytów gotówkowych w różnych placówkach bankowych można zauważyć, że oferta jest bardzo zróżnicowana, w szczególności pod względem oprocentowania. A dzięki temu, że stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego utrzymuje się na niskim poziomie to mamy gwarancję niskiego oprocentowania i korzystną wysokość odsetek.

Pamiętaj o całkowitym koszcie kredytu

RRSO czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania pozwala określić całkowity koszt kredytu, dlatego też wybierając kredyt w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na ten oto wskaźnik RRSO. W sieci można znaleźć mnóstwo stron z rankingami kredytów gotówkowych, w których można znaleźć informacje o RRSO, dzięki tej opcji można bardzo szybko porównać oferty banków i bez wychodzenia z domu wybrać odpowiedni dla nas kredyt.

Składanie wniosków online, czy to bezpieczne?

Wysyłanie elektronicznych wniosków jest bardzo wygodne i łatwe, a dodatkowo pozwala zaoszczędzić dużo czasu, ale czy to do końca bezpieczne? Wnioski online wymagają podstawowych informacji takich jak numer pesel, numer telefonu i adres zamieszkania. I chociaż zapewniają, że wszystko jest bezpieczne my klienci nie mamy tej gwarancji bezpieczeństwa. W internecie jest pełno hakerów i przestępców.

Więc jeżeli chcemy mieć pewność, że nasz wniosek został w bezpieczny sposób przekazany placówce bankowej należy zrobić to osobiście.

 • Posted by bonus in 15:05:35 in
 • 2019
 • Jun
 • 18

Co zyskuje firma udzielająca chwilówki za darmo.

Zwykło się mówić, że w życiu wszystko ma swoją cenę. Jeśli będziesz chciał podjąć się poza bankowo kredytu gotówkowego, ile będziesz musiał zapłacić? Czy istnieje coś takiego jak darmowe chwilówki? Jeżeli tak, to czy forma, w jakiej są udzielane, jest bezpieczna? Przekonaj się 17bankow.

Kredytowe równice.

U standaryzowanie pewnych wymagań, jakie musi spełniać przyszły kredytobiorca, dotyczą praktycznie wszystkich zobowiązań. Można zatem śmiało powiedzieć, że nie ma równic, które by wpływały na bezpieczeństwo oferty z przedziału kredytów gotówkowych a między szybką chwilówką. Odmienność, którą możemy zauważyć, wynika raczej z potrzeby konsumenckiej.

Chwilówki skierowane są do tej grupy odbiorców, którzy potrzebują stosunkowo niewielkiej kwoty w szybkim czasie. Decyzja o chwilówce to również decyzja o stosunkowo szybkiej spłacie. Kredyty w formie wspomnianej wyżej przewidują spłatę w ciągu miesiąca lub nie znacznie dłużej. Kredytobiorca, który decyduję się na tego rodzaju rozwiązanie, musi mieć świadomość, że praktycznie po miesiącu, będzie musiał oddać całą kwotę, plus doliczone odsetki. Zdecydowanie chwilówki nie są dla osób, które mają długofalowe problemy finansowe, nie są źródłem gotówki, którą można zaspokajać podstawowe czy bieżące potrzeby. Warto pamiętać, że jest to tylko dodatkowa forma wsparcia.

Natomiast kredyty gotówkowe pozwalają na wydłużenie okresu spłaty, jak również podwyższenie kwoty kredytu. Poziom bezpieczeństwa w przypadku obu wariantów jest jednakowy. Wszystko zależy od zdolności kredytowej klienta. Poza tym warto zwrócić uwagę na oferty, które są jasno przedstawione i sprecyzowane. Jeżeli na przed wstępnym etapie składanie wniosku kredytobiorca otrzymał niezbędne informacje, dotyczące kosztów realizacji jego zobowiązania może to stanowić sygnał, że oferta nie ma ukrytych zamiarów wobec interesanta. Poza tym sam fakt weryfikacji w Biurze Informacji Kredytowej BIK bądź gospodarczej BIG pokazuje jakimi zabezpieczeniami posługuje się dana instytucja finansowa udzielająca szybkich pożyczek. Jeżeli nie mamy pewności co do jakości danej oferty, zawsze możemy zwrócić się o radę do profesjonalnego doradcy, który przeanalizuję daną propozycję pod kątem naszych oczekiwań i udzieli nam rzetelnej odpowiedzi.

W przekonaniu innych odbiorców darmowa chwilówka to forma oszustwa konsumenckiego. Osoby takim mniemają, że firma, która udziela pożyczki, nie ma z tym żadnego zysku, natomiast kredyt za 0 zł to nic innego jak sposób na zdobycie nowych klientów. Fakt, że ktoś otrzymał gotówkę bez dodatkowych kosztów to informacje godne przekazywania innym. To z kolei stanowi żywą reklamę dla parabanku. Kredytobiorca otrzymuje pieniądze, nie płacąc dodatkowych odsetek, natomiast firma pożyczkowa otrzymuje dane w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, numeru PESEL, dzięki temu w przyszłości może przesyłać do tej osoby specjalne oferty kredytowe, co za skutkuję kolejną współpracą na nieco odmiennych regułach. Pomoc, która jest udzielona kredytobiorcy, zatem jest swojego rodzaju inwestycją, w przyszłość danej firmy.

 • Posted by bonus in 12:24:19 in
 • 2019
 • Apr
 • 29

Czy kredyt gotówkowy wpływa na bogactwo krajowych gospodarstw domowych?

Kredyt gotówkowy to narzędzie, które udoskonala, poprawia siłę nabywczą gospodarstwa domowego. Czy jednak pożyczka konsumpcyjna wpływa na budowanie bogactwa kredytobiorcy?

Teoria ekonomii potwierdza, że kredyt konsumpcyjny w okresie niskich stóp procentowych (obowiązujące obecnie w Polsce, od ponad dziesięciu lat) przenosi gospodarkę narodową na wyższy poziom rozwoju. Kredyt konsumpcyjny generuje dodatkowy popyt przejawiający się lepszą sytuacją producentów i wielu innych grup zawodowych. W gospodarkach rozwijających się kredyt gotówkowy uzupełnia dochody miesięczne, stanowi realną alternatywę dla długoterminowego oszczędzania. Kredytobiorca, który posiada zdolność do spłaty zobowiązania nie musi tak naprawdę przesadnie oszczędzać, co podnosi w średnim terminie jakość życia. Dlaczego? Banki wymagają do kredytowania pozytywnej zdolności kredytowej, czyli systematycznych dochodów, a nie oszczędności. Dopiero przy zaciąganiu kredytów hipotecznych zakres oszczędności wchodzi w skład wkładu własnego.

Skłonność do zadłużenia polskich gospodarstw rośnie wyraźnie po aktualizacji ustawy o kredycie konsumpcyjnym, a także po zmianach w ustawie o kredycie hipotecznym, które dały konsumentom znacznie lepsze warunki współpracy z instytucjami finansowymi. Obecnie nie można zaciągać pożyczek hipotecznych w walutach obcych (procedura mocno ograniczona, wymóg posiadania dochodów w walucie obcej). W kredytach konsumpcyjnych ograniczono natomiast koszty pozaodsetkowe, a także koszty windykacyjne. Stosowanie klauzul niedozwolonych przez firmy pożyczkowe i banki jest w praktyce niemożliwe, ponieważ każda klauzula niedozwolona stanowi podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez żadnych konsekwencji ekonomicznych dla kredytobiorcy. To bardzo dobra wiadomość.

Rosnąca siła nabywcza konsumentów, dzięki tanim kredytom gotówkowym daje lepsze perspektywy producentom i umożliwia spełnienie ponadpodstawowych potrzeb domowników, zobacz najlepsze oferty na https://www.niskarata.org. Dzięki temu można uznać, że kredyt gotówkowy faktycznie wpływa na bogactwo i na jakość życia gospodarstw domowych. Oczywiście wydatkowanie dodatkowych pieniędzy też ma znaczenie dla kreowania bogactwa. Przeznaczenie kredytu gotówkowego na dobra trwałe, np. sprzęt gospodarstwa domowego to znacznie efektywniejsze rozwiązanie od wyjazdu na wakacje. Jeżeli szybciej zarabiasz pieniądze niż wynosi koszt kredytu gotówkowego realnie zyskujesz przy współpracy z bankami, co potwierdza również popularna literatura ekonomiczna. Poza tym zwróć uwagę, że po spłacie kredytu gotówkowego w dalszym ciągu używasz sprzętu. Dzięki kredytowi gotówkowemu uzyskujesz szybszy dostęp do dóbr luksusowych, nowoczesnych technologii, innowacji. Kredyt gotówkowy można również wykorzystać do poprawy wskaźników ekonomicznych prowadzonej działalności gospodarczej. A to jeszcze bardziej wpływa na nadwyżkę użyteczności.

Poza potencjałem budowania bogactwa w gospodarstwach domowych kredyt konsumpcyjny zapewnia większą stabilność budżetową. Dostęp do taniego pieniądza wyrównuje dysproporcje w okresach kryzysowych.

 • Posted by bonus in 14:16:36 in
 • 2019
 • Mar
 • 5

Ubezpieczenie auta a kredyt samochodowy – co warto wiedzieć?

Kredyt samochodowy to produkt finansowy, w ramach którego bank – kosztem utraty przez Właściciela części praw do samochodu – finansuje w całości jego zakup, wraz z zakupem dodatkowych usług związanych z pojazdem. Oznacza to również, że przez cały okres spłaty kredytu, bank będzie miał prawa włanościowe do danego pojazdu i njprawdopodobniej narzuci nam obowiązek wykupienia ubezpieczenia AC.

Ubezpieczenie a kredyt – niebezpieczny mariaż

Choć z punktu widzenia banku wykupienie dodatkowego ubezpieczenia AC jest bardzo korzystne, nie musi tak być w przypadku Kredytobiorcy. Może się na przykład okazać, że kupuje on auto używane, którego “w normalnych warunkach” nie obejmowałby on dodatkowym ubezpieczeniem AC. Co więcej, nawet jeśli na to by się zdecydował, to prawdopodobnie zakupiłby ją w tańszym wariancie, zgodnym wyłącznie ze swoimi oczekiwaniami. Tymczasem bank ma jasne wytyczne co do wykupywanego przez Kredytobiorcę ubezpieczenia, gdyż tylko wtedy gwarantuje mu ono pełne zabezpieczenie pożyczanych pieniędzy.

Korzyści i obawy

Teoretycznie połączenie kredytu samochodowego z polisą AC, jest również i dla Kredytobiorcy bardzo wygodnym rozwiązaniem. Nie musi on bowiem spłacać ewentualnych szkód z własnej kieszeni, wykorzystując w tym celu środki posiadane w ramach polisy. Z dugiej strony zdarza się, że ubezpieczyciel nie chce wypłacić określonych środków. W takiej sytuacji, Kredytobiorca ma dwie możliwe drogi wyboru. Pierwszą z nich jest oczywiście spłata powstałych z tego tytułu zobowiązań a drugą… droga sądowa. Warto jednak zauważyć, że sądy w takich przypadkach nie uznają Kredytobiorcy jako strony. Zwłaszcza, jeśli bank posiada kontrolę nad całością udziałów w samochodzie, co zresztą jest normą w przypadku większości umów o kredyt samochodowy. Osoba taka mogłaby być uznana za stronę wyłącznie wtedy, gdy bank posiada “zaledwie” 49 procent udziałów w samochodzie. Niestety wariant ten wymaga wprowadzenia sporego wkładu własnego, na co oczywiście nie stać każdego Kredytobiorcy.

Jak to w praktyce bywa?

O tym, że trzeba byc bardzo ostrożnym w przypadku zawiązywania tego typu umów, przekonali się Klienci wielu różnych ubezpieczycieli. Jednym z nich była osoba, która utraciła kredytowany pojazd na wskutek kradzieży. Człowiek ten podczas zawiązywania umowy zdeklarował się, że posiada dwa komplety kluczyków do swojego auta. Niestety, zaraz po kradzieży samochodu (i zgłaszaniu szkody) poinformował on ubezpieczyciela, że posiada aż trzy komplety kluczy. Dla stony ubezpieczającej było to podstawą do uniknięcia wypłaty świadczenia. Argumentowała ona, że jej Klient poświadczył nieprawdę, co automatycznie miałoby być podstawą do utraty praw do odszkodowania. I choć Kredytobiorca dociekał swoich spraw sądzie, to – tak jak w powyższym przypadku – nie został on uznany, jako strona w procesie. Oznaczało to również, że jego zażalenie zostało odrzucone a on sam musiał spłacić wszelkie zobowiązania wobec banku.

Podsumowanie

Kredyt samochodowy, choć jest korzystnym rozwiązaniem dla przyszłych posiadaczy nowych i używanych aut, to jednak wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Problemem jest tutaj zwłaszcza konieczność wykupienia stosownych ubezpieczeń, co jednoznacznie wynika z faktu, że w tym układzie Kredytobiorca nie jest właścicielem auta (bądź jest nim w ograniczonym stopniu). Dlatego pomimo ubezpieczenia pojazdu, Klient powinien zwrócić szczególną uwagę na jego odpowiednie zabezpieczenie. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji na drodze, ale też solidnego garażu i wielu dodatkowych środków ochrony.

 • Posted by bonus in 16:35:35 in