• 2019
 • Apr
 • 29

Czy kredyt gotówkowy wpływa na bogactwo krajowych gospodarstw domowych?

Kredyt gotówkowy to narzędzie, które udoskonala, poprawia siłę nabywczą gospodarstwa domowego. Czy jednak pożyczka konsumpcyjna wpływa na budowanie bogactwa kredytobiorcy?

Teoria ekonomii potwierdza, że kredyt konsumpcyjny w okresie niskich stóp procentowych (obowiązujące obecnie w Polsce, od ponad dziesięciu lat) przenosi gospodarkę narodową na wyższy poziom rozwoju. Kredyt konsumpcyjny generuje dodatkowy popyt przejawiający się lepszą sytuacją producentów i wielu innych grup zawodowych. W gospodarkach rozwijających się kredyt gotówkowy uzupełnia dochody miesięczne, stanowi realną alternatywę dla długoterminowego oszczędzania. Kredytobiorca, który posiada zdolność do spłaty zobowiązania nie musi tak naprawdę przesadnie oszczędzać, co podnosi w średnim terminie jakość życia. Dlaczego? Banki wymagają do kredytowania pozytywnej zdolności kredytowej, czyli systematycznych dochodów, a nie oszczędności. Dopiero przy zaciąganiu kredytów hipotecznych zakres oszczędności wchodzi w skład wkładu własnego.

Skłonność do zadłużenia polskich gospodarstw rośnie wyraźnie po aktualizacji ustawy o kredycie konsumpcyjnym, a także po zmianach w ustawie o kredycie hipotecznym, które dały konsumentom znacznie lepsze warunki współpracy z instytucjami finansowymi. Obecnie nie można zaciągać pożyczek hipotecznych w walutach obcych (procedura mocno ograniczona, wymóg posiadania dochodów w walucie obcej). W kredytach konsumpcyjnych ograniczono natomiast koszty pozaodsetkowe, a także koszty windykacyjne. Stosowanie klauzul niedozwolonych przez firmy pożyczkowe i banki jest w praktyce niemożliwe, ponieważ każda klauzula niedozwolona stanowi podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez żadnych konsekwencji ekonomicznych dla kredytobiorcy. To bardzo dobra wiadomość.

Rosnąca siła nabywcza konsumentów, dzięki tanim kredytom gotówkowym daje lepsze perspektywy producentom i umożliwia spełnienie ponadpodstawowych potrzeb domowników, zobacz najlepsze oferty na https://www.niskarata.org. Dzięki temu można uznać, że kredyt gotówkowy faktycznie wpływa na bogactwo i na jakość życia gospodarstw domowych. Oczywiście wydatkowanie dodatkowych pieniędzy też ma znaczenie dla kreowania bogactwa. Przeznaczenie kredytu gotówkowego na dobra trwałe, np. sprzęt gospodarstwa domowego to znacznie efektywniejsze rozwiązanie od wyjazdu na wakacje. Jeżeli szybciej zarabiasz pieniądze niż wynosi koszt kredytu gotówkowego realnie zyskujesz przy współpracy z bankami, co potwierdza również popularna literatura ekonomiczna. Poza tym zwróć uwagę, że po spłacie kredytu gotówkowego w dalszym ciągu używasz sprzętu. Dzięki kredytowi gotówkowemu uzyskujesz szybszy dostęp do dóbr luksusowych, nowoczesnych technologii, innowacji. Kredyt gotówkowy można również wykorzystać do poprawy wskaźników ekonomicznych prowadzonej działalności gospodarczej. A to jeszcze bardziej wpływa na nadwyżkę użyteczności.

Poza potencjałem budowania bogactwa w gospodarstwach domowych kredyt konsumpcyjny zapewnia większą stabilność budżetową. Dostęp do taniego pieniądza wyrównuje dysproporcje w okresach kryzysowych.

 • Posted by bonus in 14:16:36 in
 • 2019
 • Mar
 • 5

Ubezpieczenie auta a kredyt samochodowy – co warto wiedzieć?

Kredyt samochodowy to produkt finansowy, w ramach którego bank – kosztem utraty przez Właściciela części praw do samochodu – finansuje w całości jego zakup, wraz z zakupem dodatkowych usług związanych z pojazdem. Oznacza to również, że przez cały okres spłaty kredytu, bank będzie miał prawa włanościowe do danego pojazdu i njprawdopodobniej narzuci nam obowiązek wykupienia ubezpieczenia AC.

Ubezpieczenie a kredyt – niebezpieczny mariaż

Choć z punktu widzenia banku wykupienie dodatkowego ubezpieczenia AC jest bardzo korzystne, nie musi tak być w przypadku Kredytobiorcy. Może się na przykład okazać, że kupuje on auto używane, którego “w normalnych warunkach” nie obejmowałby on dodatkowym ubezpieczeniem AC. Co więcej, nawet jeśli na to by się zdecydował, to prawdopodobnie zakupiłby ją w tańszym wariancie, zgodnym wyłącznie ze swoimi oczekiwaniami. Tymczasem bank ma jasne wytyczne co do wykupywanego przez Kredytobiorcę ubezpieczenia, gdyż tylko wtedy gwarantuje mu ono pełne zabezpieczenie pożyczanych pieniędzy.

Korzyści i obawy

Teoretycznie połączenie kredytu samochodowego z polisą AC, jest również i dla Kredytobiorcy bardzo wygodnym rozwiązaniem. Nie musi on bowiem spłacać ewentualnych szkód z własnej kieszeni, wykorzystując w tym celu środki posiadane w ramach polisy. Z dugiej strony zdarza się, że ubezpieczyciel nie chce wypłacić określonych środków. W takiej sytuacji, Kredytobiorca ma dwie możliwe drogi wyboru. Pierwszą z nich jest oczywiście spłata powstałych z tego tytułu zobowiązań a drugą… droga sądowa. Warto jednak zauważyć, że sądy w takich przypadkach nie uznają Kredytobiorcy jako strony. Zwłaszcza, jeśli bank posiada kontrolę nad całością udziałów w samochodzie, co zresztą jest normą w przypadku większości umów o kredyt samochodowy. Osoba taka mogłaby być uznana za stronę wyłącznie wtedy, gdy bank posiada “zaledwie” 49 procent udziałów w samochodzie. Niestety wariant ten wymaga wprowadzenia sporego wkładu własnego, na co oczywiście nie stać każdego Kredytobiorcy.

Jak to w praktyce bywa?

O tym, że trzeba byc bardzo ostrożnym w przypadku zawiązywania tego typu umów, przekonali się Klienci wielu różnych ubezpieczycieli. Jednym z nich była osoba, która utraciła kredytowany pojazd na wskutek kradzieży. Człowiek ten podczas zawiązywania umowy zdeklarował się, że posiada dwa komplety kluczyków do swojego auta. Niestety, zaraz po kradzieży samochodu (i zgłaszaniu szkody) poinformował on ubezpieczyciela, że posiada aż trzy komplety kluczy. Dla stony ubezpieczającej było to podstawą do uniknięcia wypłaty świadczenia. Argumentowała ona, że jej Klient poświadczył nieprawdę, co automatycznie miałoby być podstawą do utraty praw do odszkodowania. I choć Kredytobiorca dociekał swoich spraw sądzie, to – tak jak w powyższym przypadku – nie został on uznany, jako strona w procesie. Oznaczało to również, że jego zażalenie zostało odrzucone a on sam musiał spłacić wszelkie zobowiązania wobec banku.

Podsumowanie

Kredyt samochodowy, choć jest korzystnym rozwiązaniem dla przyszłych posiadaczy nowych i używanych aut, to jednak wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Problemem jest tutaj zwłaszcza konieczność wykupienia stosownych ubezpieczeń, co jednoznacznie wynika z faktu, że w tym układzie Kredytobiorca nie jest właścicielem auta (bądź jest nim w ograniczonym stopniu). Dlatego pomimo ubezpieczenia pojazdu, Klient powinien zwrócić szczególną uwagę na jego odpowiednie zabezpieczenie. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji na drodze, ale też solidnego garażu i wielu dodatkowych środków ochrony.

 • Posted by bonus in 16:35:35 in
 • 2018
 • Dec
 • 31

Lokaty półroczne.

Lokaty na 6 miesięcy.

Sprawdzenie najlepszych propozycji lokat półrocznych zaczniemy od oferty Nest Lokata Witaj jaka została przygotowana przez Nest Bank. Jest to lokata z dosyć wysokim oprocentowaniem. Można liczyć na oprocentowanie wynoszące aż 4% w skali roku. Nie wiele jest ofert, które pozwalają na taki zarobek. Na lokacie można zdeponować środki pieniężne w wysokości od 1 tysiąca złotych, do maksymalnie 10 000 złotych. Oferta ta została przygotowana przez Nest Bank z myślą o nowych klientach, aby ich zachęcić, aby związali się z tym bankiem na dłużej. Warunkiem jaki muszą spełnić jest założenie w banku konta. Już po miesiącu można założyć Nest Lokatę Witaj i powiększać swoje oszczędności. Na takie promocyjne oprocentowanie lokaty możemy liczyć, jeżeli na nasze konto w banku co miesiąc będzie wpływać wynagrodzenie na co najmniej 2500 złotych. Wniosek o konto w Nest Banku można złożyć na stronie internetowej jaką prowadzi bank. Lokata na Nowe Środki Plus również jest lokatą półroczną. Można ją znaleźć w ofercie Idea Banku. Jej oprocentowanie nie jest tak wysokie jak w Nest Banku, ale również jest interesujące. Wynosi ono 3% w skali roku. Kwoty jakie możemy wpłacić na ta lokatę wynoszą od 500 złotych do maksymalnie 1 000 000 złotych. Oferta lokaty jest bardzo interesująca, ale mogą z niej skorzystać jedynie osoby, które posiadają w banku konto idealne. Pozostałe osoby mogą założyć lokatę, ale uzyskają niższe oprocentowanie w skali roku, które będzie równe 2,55%.

Oferty najlepszych lokat na okres sześciu miesięcy.

Jest wiele ciekawych i opłacalnych lokat bankowych na jakie warto wpłacić swoje oszczędności. Jedną z takich ofert jest Lokata Desire Plus jaką oferuje Lion’s Bank. Trzeba założyć konto osobiste w banku, aby mieć możliwość założenia lokaty z oprocentowaniem wynoszącym 3% w skali roku. Na okres sześciu miesięcy kwota minimalna jaka jest potrzebna do uruchomienia depozytu to 100 000 złotych. Maksymalnie można założyć depozyt na kwotę 1 000 000 złotych. Nest Lokata Nowe Środki jak łatwo się domyślić jest lokatą jaką przygotował Nest Bank. Oprocentowana jest na 2,6% w skali roku. Takie oprocentowanie mogą uzyskać klienci, jacy założą lokatę za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Depozyt można założyć już od minimalnej kwoty 1 000 złotych. Maksymalna kwota na tej lokacie jest bardzo wysoka i wynosi 2 miliony złotych. Pozwala to na zakładanie lokat na naprawdę wysokie kwoty. Jest to jedna oferta z jakiej mogą skorzystać naprawdę bogaci klienci, którzy mają aż tak duży kapitał.

 • Posted by bonus in 15:26:32 in
 • 2018
 • Oct
 • 19

Czy warto oszczędzać?

Na takie pytanie niemal każdy odpowie, że oczywiście warto. Jednak zaledwie co drugi Polak posiada jakiekolwiek oszczędności. W dużej wierze wynika to z tego, że wizja odkładania zarobionych pieniędzy – bez wyznaczonego konkretnego, celu jest w wielu przypadkach niemożliwa. Potrafimy zbierać dodatkowe fundusze jeżeli nasz cel jest bliski do zrealizowania i dotyczy przyjemności takich jak wakacje, kupno nowego samochodu lub sprzętu domowego. Są to rzeczy, na które w znacznym stopniu przeznaczamy oszczędności. Niewiele osób decyduje się na zatrzymanie części gotówki na rzecz powiększenia przyszłej emerytury, wolimy zatem wydawać pieniądze na bieżąco i odsuwamy od siebie myśl o konieczności zadbania również o finanse na przyszłość.

Poduszka finansowa
Zaledwie do 3 osoba, z pośród tych, które oszczędzają posiada zabezpieczenie w postaci poduszki finansowej. Powinniśmy zmienić sposób oszczędzania w taki sposób aby najpierw zapewnić sobie bezpieczeństwo płynności finansowej przynajmniej na trzy miesiące. Poduszka finansowa może pomóc przetrwać trudny okres w naszym życiu np. utratę pracy, problemy zdrowotne. Odłożenie kwoty, która zapewni nam możliwość spokojnego przetrwania kryzysu w domowym budżecie powinna być priorytetowa.

Jak zacząć oszczędzać?
Przede wszystkim musimy być świadomi jak wygląda nasz miesięczny budżet. Aby rozpocząć oszczędzanie musimy zorganizować nasze wydatki w taki sposób by móc regularnie odkładać nawet niewielką kwotę. Dzięki regularności i wiedzy w jaki sposób wydajemy pieniądze możemy z czasem zwiększać odkładaną kwotę kosztem umiejętnego regulowania i zmniejszania wydatków, szczególnie tych, które nie są przewidziane.

Najprostszą radą będzie jednak to, że aby oszczędzać wystarczą chęci i silna wola, a profity jakie w przyszłości otrzymamy z odkładania pieniędzy będą stanowiły dowód na to, że było warto.  

 • Posted by bonus in 14:18:40 in
 • 2018
 • Aug
 • 29

Czym jest kredyt samochodowy

Marząc o nowym samochodzie coraz częściej decydujemy się na zasięgnięcie pomocy z banku. Jak się okazuje pomysł ten jest bardzo dobry i wbrew pozorom korzysta z niego coraz więcej Polaków. Jak się okazuje zakup samochodu na kredyt zakłada możliwość skorzystania z wielu różnych form kredytowania. Do wyboru mamy tutaj kredyt gotówkowy oraz kredyt samochodowy, każdy z nich jest dobrym rozwiązaniem wszystko jednak zależy od naszych oczekiwań, wymogów oraz od wielu innych indywidualnych czynników. Jednak jak to bywa ze wszystkimi produktami bankowymi te również posiadają zarówno wady jak i zalety. A to na które z rozwiązań się zdecydujemy zależy przede wszystkim od naszych indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań. To my musimy zdecydować które rozwiązanie będzie dla nas najbardziej korzystne i opłacalne oraz co zaspokoi nasze oczekiwania.

Kredyt gotówkowy na samochód
Kredyt gotówkowy to jedno z prostszych i chyba najbardziej popularnych rozwiązań. Jego główną cechą jest to że jest to kredyt który może zostać przeznaczony na dowolny cel. Bank pod żadnym pozorem nie będzie wnikał w to na co chcemy przeznaczyć pożyczone pieniądze i co będziemy chcieli za nie kupić. Dla danego banku najważniejsze jest to czy klient będzie w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Jak się zatem okazuje kupno samochodu w taki sposób niesie ze sobą zarówno pewne możliwości jak i również ograniczenia. Jeżeli chodzi o możliwości oraz zalety, do największych należy to, że zaraz po dokonaniu transakcji samochód staje się naszą własnością, a w dowodzie rejestracyjnym to my widniejemy jako właściciele pojazdu i możemy sprzedać go nawet następnego dnia. Nie jesteśmy również zobowiązani żadnymi ograniczeniami związanymi z ubezpieczeniem, możemy zdecydować się na takie które będzie nam odpowiadało. Wadą tego kredytu jest natomiast ograniczenie kwot kredytu. Kredyty gotówkowe są zwykle udzielane maksymalnie na 50- 60 tysięcy, natomiast maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat. Inną wadą tego kredytu może być również dość wysokie oprocentowanie, sprawia ono że kredyt jest znacznie droższy i tym samym będziemy musieli oddać znacznie więcej niż pożyczyliśmy.

Kredyt samochodowy – charakterystyka
Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku kredytu samochodowego. Jak sama nazwa wskazuje jest to kredyt celowy przeznaczony tylko i wyłącznie na zakup auta. Kwota kredytu w tym przypadku nie jest ograniczona. Jest to zaleta szczególnie jeżeli zależy nam na kupnie drogiego auta. Maksymalny czas kredytowanie wynosi również 10 lat, znacznie niższe jest jednak oprocentowanie tego kredytu. Wadą tego rozwiązania jest to, że kredyt samochodowy nie daje nam pełnej swobody użytkowania auta gdyż bank dokonuje zastawu rejestrowego. Do dowodu rejestracyjnego wprowadzane są dane banku, a zatem właściciel który spłaca kredyt nie może pojazdu sprzedać w wybranym przez siebie momencie i musi otrzymać na to zgodę banku gdyż samochód stanowi zabezpieczenie kredytu.

 • Posted by bonus in 14:57:55 in