• 2019
 • Jun
 • 18

Co zyskuje firma udzielająca chwilówki za darmo.

Zwykło się mówić, że w życiu wszystko ma swoją cenę. Jeśli będziesz chciał podjąć się poza bankowo kredytu gotówkowego, ile będziesz musiał zapłacić? Czy istnieje coś takiego jak darmowe chwilówki? Jeżeli tak, to czy forma, w jakiej są udzielane, jest bezpieczna? Przekonaj się 17bankow.

Kredytowe równice.

U standaryzowanie pewnych wymagań, jakie musi spełniać przyszły kredytobiorca, dotyczą praktycznie wszystkich zobowiązań. Można zatem śmiało powiedzieć, że nie ma równic, które by wpływały na bezpieczeństwo oferty z przedziału kredytów gotówkowych a między szybką chwilówką. Odmienność, którą możemy zauważyć, wynika raczej z potrzeby konsumenckiej.

Chwilówki skierowane są do tej grupy odbiorców, którzy potrzebują stosunkowo niewielkiej kwoty w szybkim czasie. Decyzja o chwilówce to również decyzja o stosunkowo szybkiej spłacie. Kredyty w formie wspomnianej wyżej przewidują spłatę w ciągu miesiąca lub nie znacznie dłużej. Kredytobiorca, który decyduję się na tego rodzaju rozwiązanie, musi mieć świadomość, że praktycznie po miesiącu, będzie musiał oddać całą kwotę, plus doliczone odsetki. Zdecydowanie chwilówki nie są dla osób, które mają długofalowe problemy finansowe, nie są źródłem gotówki, którą można zaspokajać podstawowe czy bieżące potrzeby. Warto pamiętać, że jest to tylko dodatkowa forma wsparcia.

Natomiast kredyty gotówkowe pozwalają na wydłużenie okresu spłaty, jak również podwyższenie kwoty kredytu. Poziom bezpieczeństwa w przypadku obu wariantów jest jednakowy. Wszystko zależy od zdolności kredytowej klienta. Poza tym warto zwrócić uwagę na oferty, które są jasno przedstawione i sprecyzowane. Jeżeli na przed wstępnym etapie składanie wniosku kredytobiorca otrzymał niezbędne informacje, dotyczące kosztów realizacji jego zobowiązania może to stanowić sygnał, że oferta nie ma ukrytych zamiarów wobec interesanta. Poza tym sam fakt weryfikacji w Biurze Informacji Kredytowej BIK bądź gospodarczej BIG pokazuje jakimi zabezpieczeniami posługuje się dana instytucja finansowa udzielająca szybkich pożyczek. Jeżeli nie mamy pewności co do jakości danej oferty, zawsze możemy zwrócić się o radę do profesjonalnego doradcy, który przeanalizuję daną propozycję pod kątem naszych oczekiwań i udzieli nam rzetelnej odpowiedzi.

W przekonaniu innych odbiorców darmowa chwilówka to forma oszustwa konsumenckiego. Osoby takim mniemają, że firma, która udziela pożyczki, nie ma z tym żadnego zysku, natomiast kredyt za 0 zł to nic innego jak sposób na zdobycie nowych klientów. Fakt, że ktoś otrzymał gotówkę bez dodatkowych kosztów to informacje godne przekazywania innym. To z kolei stanowi żywą reklamę dla parabanku. Kredytobiorca otrzymuje pieniądze, nie płacąc dodatkowych odsetek, natomiast firma pożyczkowa otrzymuje dane w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, numeru PESEL, dzięki temu w przyszłości może przesyłać do tej osoby specjalne oferty kredytowe, co za skutkuję kolejną współpracą na nieco odmiennych regułach. Pomoc, która jest udzielona kredytobiorcy, zatem jest swojego rodzaju inwestycją, w przyszłość danej firmy.

 • Posted by bonus in 12:24:19 in
 • 2019
 • Apr
 • 29

Czy kredyt gotówkowy wpływa na bogactwo krajowych gospodarstw domowych?

Kredyt gotówkowy to narzędzie, które udoskonala, poprawia siłę nabywczą gospodarstwa domowego. Czy jednak pożyczka konsumpcyjna wpływa na budowanie bogactwa kredytobiorcy?

Teoria ekonomii potwierdza, że kredyt konsumpcyjny w okresie niskich stóp procentowych (obowiązujące obecnie w Polsce, od ponad dziesięciu lat) przenosi gospodarkę narodową na wyższy poziom rozwoju. Kredyt konsumpcyjny generuje dodatkowy popyt przejawiający się lepszą sytuacją producentów i wielu innych grup zawodowych. W gospodarkach rozwijających się kredyt gotówkowy uzupełnia dochody miesięczne, stanowi realną alternatywę dla długoterminowego oszczędzania. Kredytobiorca, który posiada zdolność do spłaty zobowiązania nie musi tak naprawdę przesadnie oszczędzać, co podnosi w średnim terminie jakość życia. Dlaczego? Banki wymagają do kredytowania pozytywnej zdolności kredytowej, czyli systematycznych dochodów, a nie oszczędności. Dopiero przy zaciąganiu kredytów hipotecznych zakres oszczędności wchodzi w skład wkładu własnego.

Skłonność do zadłużenia polskich gospodarstw rośnie wyraźnie po aktualizacji ustawy o kredycie konsumpcyjnym, a także po zmianach w ustawie o kredycie hipotecznym, które dały konsumentom znacznie lepsze warunki współpracy z instytucjami finansowymi. Obecnie nie można zaciągać pożyczek hipotecznych w walutach obcych (procedura mocno ograniczona, wymóg posiadania dochodów w walucie obcej). W kredytach konsumpcyjnych ograniczono natomiast koszty pozaodsetkowe, a także koszty windykacyjne. Stosowanie klauzul niedozwolonych przez firmy pożyczkowe i banki jest w praktyce niemożliwe, ponieważ każda klauzula niedozwolona stanowi podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez żadnych konsekwencji ekonomicznych dla kredytobiorcy. To bardzo dobra wiadomość.

Rosnąca siła nabywcza konsumentów, dzięki tanim kredytom gotówkowym daje lepsze perspektywy producentom i umożliwia spełnienie ponadpodstawowych potrzeb domowników, zobacz najlepsze oferty na https://www.niskarata.org. Dzięki temu można uznać, że kredyt gotówkowy faktycznie wpływa na bogactwo i na jakość życia gospodarstw domowych. Oczywiście wydatkowanie dodatkowych pieniędzy też ma znaczenie dla kreowania bogactwa. Przeznaczenie kredytu gotówkowego na dobra trwałe, np. sprzęt gospodarstwa domowego to znacznie efektywniejsze rozwiązanie od wyjazdu na wakacje. Jeżeli szybciej zarabiasz pieniądze niż wynosi koszt kredytu gotówkowego realnie zyskujesz przy współpracy z bankami, co potwierdza również popularna literatura ekonomiczna. Poza tym zwróć uwagę, że po spłacie kredytu gotówkowego w dalszym ciągu używasz sprzętu. Dzięki kredytowi gotówkowemu uzyskujesz szybszy dostęp do dóbr luksusowych, nowoczesnych technologii, innowacji. Kredyt gotówkowy można również wykorzystać do poprawy wskaźników ekonomicznych prowadzonej działalności gospodarczej. A to jeszcze bardziej wpływa na nadwyżkę użyteczności.

Poza potencjałem budowania bogactwa w gospodarstwach domowych kredyt konsumpcyjny zapewnia większą stabilność budżetową. Dostęp do taniego pieniądza wyrównuje dysproporcje w okresach kryzysowych.

 • Posted by bonus in 14:16:36 in
 • 2019
 • Mar
 • 5

Ubezpieczenie auta a kredyt samochodowy – co warto wiedzieć?

Kredyt samochodowy to produkt finansowy, w ramach którego bank – kosztem utraty przez Właściciela części praw do samochodu – finansuje w całości jego zakup, wraz z zakupem dodatkowych usług związanych z pojazdem. Oznacza to również, że przez cały okres spłaty kredytu, bank będzie miał prawa włanościowe do danego pojazdu i njprawdopodobniej narzuci nam obowiązek wykupienia ubezpieczenia AC.

Ubezpieczenie a kredyt – niebezpieczny mariaż

Choć z punktu widzenia banku wykupienie dodatkowego ubezpieczenia AC jest bardzo korzystne, nie musi tak być w przypadku Kredytobiorcy. Może się na przykład okazać, że kupuje on auto używane, którego “w normalnych warunkach” nie obejmowałby on dodatkowym ubezpieczeniem AC. Co więcej, nawet jeśli na to by się zdecydował, to prawdopodobnie zakupiłby ją w tańszym wariancie, zgodnym wyłącznie ze swoimi oczekiwaniami. Tymczasem bank ma jasne wytyczne co do wykupywanego przez Kredytobiorcę ubezpieczenia, gdyż tylko wtedy gwarantuje mu ono pełne zabezpieczenie pożyczanych pieniędzy.

Korzyści i obawy

Teoretycznie połączenie kredytu samochodowego z polisą AC, jest również i dla Kredytobiorcy bardzo wygodnym rozwiązaniem. Nie musi on bowiem spłacać ewentualnych szkód z własnej kieszeni, wykorzystując w tym celu środki posiadane w ramach polisy. Z dugiej strony zdarza się, że ubezpieczyciel nie chce wypłacić określonych środków. W takiej sytuacji, Kredytobiorca ma dwie możliwe drogi wyboru. Pierwszą z nich jest oczywiście spłata powstałych z tego tytułu zobowiązań a drugą… droga sądowa. Warto jednak zauważyć, że sądy w takich przypadkach nie uznają Kredytobiorcy jako strony. Zwłaszcza, jeśli bank posiada kontrolę nad całością udziałów w samochodzie, co zresztą jest normą w przypadku większości umów o kredyt samochodowy. Osoba taka mogłaby być uznana za stronę wyłącznie wtedy, gdy bank posiada “zaledwie” 49 procent udziałów w samochodzie. Niestety wariant ten wymaga wprowadzenia sporego wkładu własnego, na co oczywiście nie stać każdego Kredytobiorcy.

Jak to w praktyce bywa?

O tym, że trzeba byc bardzo ostrożnym w przypadku zawiązywania tego typu umów, przekonali się Klienci wielu różnych ubezpieczycieli. Jednym z nich była osoba, która utraciła kredytowany pojazd na wskutek kradzieży. Człowiek ten podczas zawiązywania umowy zdeklarował się, że posiada dwa komplety kluczyków do swojego auta. Niestety, zaraz po kradzieży samochodu (i zgłaszaniu szkody) poinformował on ubezpieczyciela, że posiada aż trzy komplety kluczy. Dla stony ubezpieczającej było to podstawą do uniknięcia wypłaty świadczenia. Argumentowała ona, że jej Klient poświadczył nieprawdę, co automatycznie miałoby być podstawą do utraty praw do odszkodowania. I choć Kredytobiorca dociekał swoich spraw sądzie, to – tak jak w powyższym przypadku – nie został on uznany, jako strona w procesie. Oznaczało to również, że jego zażalenie zostało odrzucone a on sam musiał spłacić wszelkie zobowiązania wobec banku.

Podsumowanie

Kredyt samochodowy, choć jest korzystnym rozwiązaniem dla przyszłych posiadaczy nowych i używanych aut, to jednak wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Problemem jest tutaj zwłaszcza konieczność wykupienia stosownych ubezpieczeń, co jednoznacznie wynika z faktu, że w tym układzie Kredytobiorca nie jest właścicielem auta (bądź jest nim w ograniczonym stopniu). Dlatego pomimo ubezpieczenia pojazdu, Klient powinien zwrócić szczególną uwagę na jego odpowiednie zabezpieczenie. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji na drodze, ale też solidnego garażu i wielu dodatkowych środków ochrony.

 • Posted by bonus in 16:35:35 in
 • 2018
 • Dec
 • 31

Lokaty półroczne.

Lokaty na 6 miesięcy.

Sprawdzenie najlepszych propozycji lokat półrocznych zaczniemy od oferty Nest Lokata Witaj jaka została przygotowana przez Nest Bank. Jest to lokata z dosyć wysokim oprocentowaniem. Można liczyć na oprocentowanie wynoszące aż 4% w skali roku. Nie wiele jest ofert, które pozwalają na taki zarobek. Na lokacie można zdeponować środki pieniężne w wysokości od 1 tysiąca złotych, do maksymalnie 10 000 złotych. Oferta ta została przygotowana przez Nest Bank z myślą o nowych klientach, aby ich zachęcić, aby związali się z tym bankiem na dłużej. Warunkiem jaki muszą spełnić jest założenie w banku konta. Już po miesiącu można założyć Nest Lokatę Witaj i powiększać swoje oszczędności. Na takie promocyjne oprocentowanie lokaty możemy liczyć, jeżeli na nasze konto w banku co miesiąc będzie wpływać wynagrodzenie na co najmniej 2500 złotych. Wniosek o konto w Nest Banku można złożyć na stronie internetowej jaką prowadzi bank. Lokata na Nowe Środki Plus również jest lokatą półroczną. Można ją znaleźć w ofercie Idea Banku. Jej oprocentowanie nie jest tak wysokie jak w Nest Banku, ale również jest interesujące. Wynosi ono 3% w skali roku. Kwoty jakie możemy wpłacić na ta lokatę wynoszą od 500 złotych do maksymalnie 1 000 000 złotych. Oferta lokaty jest bardzo interesująca, ale mogą z niej skorzystać jedynie osoby, które posiadają w banku konto idealne. Pozostałe osoby mogą założyć lokatę, ale uzyskają niższe oprocentowanie w skali roku, które będzie równe 2,55%.

Oferty najlepszych lokat na okres sześciu miesięcy.

Jest wiele ciekawych i opłacalnych lokat bankowych na jakie warto wpłacić swoje oszczędności. Jedną z takich ofert jest Lokata Desire Plus jaką oferuje Lion’s Bank. Trzeba założyć konto osobiste w banku, aby mieć możliwość założenia lokaty z oprocentowaniem wynoszącym 3% w skali roku. Na okres sześciu miesięcy kwota minimalna jaka jest potrzebna do uruchomienia depozytu to 100 000 złotych. Maksymalnie można założyć depozyt na kwotę 1 000 000 złotych. Nest Lokata Nowe Środki jak łatwo się domyślić jest lokatą jaką przygotował Nest Bank. Oprocentowana jest na 2,6% w skali roku. Takie oprocentowanie mogą uzyskać klienci, jacy założą lokatę za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Depozyt można założyć już od minimalnej kwoty 1 000 złotych. Maksymalna kwota na tej lokacie jest bardzo wysoka i wynosi 2 miliony złotych. Pozwala to na zakładanie lokat na naprawdę wysokie kwoty. Jest to jedna oferta z jakiej mogą skorzystać naprawdę bogaci klienci, którzy mają aż tak duży kapitał.

 • Posted by bonus in 15:26:32 in
 • 2018
 • Oct
 • 19

Czy warto oszczędzać?

Na takie pytanie niemal każdy odpowie, że oczywiście warto. Jednak zaledwie co drugi Polak posiada jakiekolwiek oszczędności. W dużej wierze wynika to z tego, że wizja odkładania zarobionych pieniędzy – bez wyznaczonego konkretnego, celu jest w wielu przypadkach niemożliwa. Potrafimy zbierać dodatkowe fundusze jeżeli nasz cel jest bliski do zrealizowania i dotyczy przyjemności takich jak wakacje, kupno nowego samochodu lub sprzętu domowego. Są to rzeczy, na które w znacznym stopniu przeznaczamy oszczędności. Niewiele osób decyduje się na zatrzymanie części gotówki na rzecz powiększenia przyszłej emerytury, wolimy zatem wydawać pieniądze na bieżąco i odsuwamy od siebie myśl o konieczności zadbania również o finanse na przyszłość.

Poduszka finansowa
Zaledwie do 3 osoba, z pośród tych, które oszczędzają posiada zabezpieczenie w postaci poduszki finansowej. Powinniśmy zmienić sposób oszczędzania w taki sposób aby najpierw zapewnić sobie bezpieczeństwo płynności finansowej przynajmniej na trzy miesiące. Poduszka finansowa może pomóc przetrwać trudny okres w naszym życiu np. utratę pracy, problemy zdrowotne. Odłożenie kwoty, która zapewni nam możliwość spokojnego przetrwania kryzysu w domowym budżecie powinna być priorytetowa.

Jak zacząć oszczędzać?
Przede wszystkim musimy być świadomi jak wygląda nasz miesięczny budżet. Aby rozpocząć oszczędzanie musimy zorganizować nasze wydatki w taki sposób by móc regularnie odkładać nawet niewielką kwotę. Dzięki regularności i wiedzy w jaki sposób wydajemy pieniądze możemy z czasem zwiększać odkładaną kwotę kosztem umiejętnego regulowania i zmniejszania wydatków, szczególnie tych, które nie są przewidziane.

Najprostszą radą będzie jednak to, że aby oszczędzać wystarczą chęci i silna wola, a profity jakie w przyszłości otrzymamy z odkładania pieniędzy będą stanowiły dowód na to, że było warto.  

 • Posted by bonus in 14:18:40 in