• 2020
 • Jun
 • 12

Wakacje kredytowe w czasach epidemii.

Jeżeli jesteś klientem banku i korzystasz np. z kredytu gotówkowego pamiętaj, że w obliczu epidemii koronawirusa masz możliwość odroczyć swoje raty kredytowe, wejdź na https://www.17bankow.com i przeczytaj porady na ten temat. Na jakich warunkach bank akceptuje wniosek z prośba o wakacje kredytowe? Czy każdy ma możliwość skorzystania tego alternatywnego środka doraźnej pomocy? Czy rzeczywiście nie zapłacimy rat na przestrzeni kilku miesięcy? Te i inne wiadomości poruszymy w tym artykule.

Korzyści płynące z odroczenia.

Aby odpowiedzieć na pierwsze pytanie musimy poznać dobrze warunki naszej umowy kredytowej. Zazwyczaj banki informują klienta o wszelkich opłatach i kosztach jakie trzeba będzie ponieść, czy informują również o możliwościach odroczenia rat kapitałowych. Takie informacje nie są konieczne do zawarcia umowy w rzeczy samej jednak w momencie, kiedy jesteśmy w kropce świadomość, że istnieje rozwiązanie nieobciążające naszego budżetu to cenna informacja, o której warto wiedzieć.

Epidemia narastającej choroby COVID19 wymusiła na bankach reakcje która stanowi realną namacalną pomoc w poradzeniu sobie z opóźnieniami w spłacie miesięcznych rat. Jeżeli rata naszego kredytu nie jest wysoka to opłata pewnie nie będzie stanowiła problemu. Gorzej jest, kiedy nasz kredyt gotówkowy opiewa na wysoką kwotę. Możliwość przesunięcia lub nawet umorzenia części rat kredytowych może być jedynym rozwiązaniem, które pozwoli utrzymać rentowność osób, które do tego momentu regularnie uiszczały opłaty.

Kto może wnioskować o wakacje od spłaty w kredycie gotówkowym.

Podstawowym kryterium, które pozwala zaakceptować wniosek o odroczenie rat to wiarygodność i stabilność w spłatach dotychczasowych. Jeżeli jako kredytobiorcy pilnie wywiązywaliśmy się z spłaty miesięcznych rat mamy większe szanse niż osoby których sytuacja stała pod znakiem zapytania. Dlatego też Bank samodzielnie może postawić warunki które będą indywidualnie odnosiły się do każdej jednostki.

Osoby, które nie mogą skorzystać z odroczenia rat to z pewnością klienci, którzy posiadają przeterminowane kredyty gotówkowe. Również nie ma możliwości osoba które zdecydowała się na kredyt na preferencyjnych warunkach jak program Rodzina na swoim. Czy jednak odroczenie spłaty obejmuje całość kwoty składającej się na np. 3 bądź 6 rat. Wszystko zależy od sytuacji w jakiej się znajdujemy i ustaleń bankowych. W standardowych okolicznościach, kiedy bank decyduje się na krok uwzględnienia wakacji kredytowych ma na myśli odroczenie kosztów kapitału i odsetek natomiast kwota wynikająca z umowy ratalnej nadaj jest obowiązująca z możliwością przeniesienia na kolejny miesiąc. Teraz kiedy ekonomiczna sytuacja nie tylko Polski, ale całego świata jest kryzysowa wyda się rozsądne odroczenie również tych środków. Zatem jeżeli posiadasz jakąkolwiek formę kredytu gotówkowego zastanów się i zasięgnij opinii czy odroczenie twoich rat wchodzi rachubę. Pomoc ze strony banków jest opcjonalna, ale łatwiej jest sprostać wyzwaniu, kiedy mamy alternatywne metody i możliwości.

 • Posted by bonus in 11:35:49 in
 • 2020
 • Apr
 • 7

Marzysz o własnych „czterech kątach”, ale cię nie stać? – rozwiązaniem może okazać się kredyt hipoteczny?

Własne mieszkanie bądź dom to marzenie wielu z nas dlatego coraz częściej decydujemy się na kredyt hipoteczny – zobowiązanie, którego cechą charakterystyczną, jak sama nazwa wskazuje, jest hipoteka, zobacz najbardziej polecane oferty na http://www.bankzwami.pl. Bank zabezpiecza w ten sposób swoje interesy na wypadek problemów z ewentualnych problemów ze spłatą zaciągniętego zobowiązania. Gdy kredytobiorca przestaje wywiązywać się z terminowych spłat, instytucja bankowa ma prawo przejąć daną nieruchomość, a następnie ją sprzedać i odzyskać pożyczone pieniądze.

Wkład własny i zdolność kredytowa

Przy zaciąganiu kredytu hipotecznego koniecznością jest dziś posiadanie wkładu własnego. Jego minimalna wysokość to zazwyczaj 10 procent wartości nieruchomości, na którą chcemy przeznaczyć kredyt. Resztę sumy wypłaca bank w transzach, które są ściśle ustalone. Oczywiście lepiej, jeśli nasz wkład własny jest wyższy niż wspomniane 10 procent. Kredyty hipoteczne to ogromne zobowiązania zaciągane nawet na kilkadziesiąt lat, dlatego nasze własne oszczędności mają ogromne znaczenie. Im większy jest nasz wkład, tym różnica dopłacana przez bank jest niższa, a więc kwota całkowitego kredytu hipotecznego również jest niższa, a my mamy szanse walczyć o lepsze warunki, na zasadzie których to zobowiązanie zaciągamy. Niemałe znaczenie przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny ma również nasza zdolność kredytowa. Stanowi o niej nasza sytuacja finansowa, a wpływ na nią mają takie czynniki jak: wysokość naszego miesięcznego wynagrodzenia, forma i warunki naszego zatrudnienia, inne zaciągnięte już przez nas zobowiązania finansowe, a także sytuacja rodzinna i związane z nią miesięczne koszty. Nie bez znaczenia jest także nasza historia kredytowa, którą banki weryfikują przy pomocy Biura Informacji Kredytowej, tj. BIK-u. Sprawdzane są nasze wcześniejsze pożyczki i kredyty – czy były przez nas spłacane regularnie i bez żadnych większych trudności. Jeśli takie kłopoty miały jednak miejsce, z pewnością będzie to miało wpływ na naszą zdolność kredytową i niekorzystnie może również wpłynąć na decyzję banku co do zgody na nasz kredyt hipoteczny.

Wyżej wspomniane czynniki mogą nieco skołować ewentualnego kredytobiorcę. Natomiast kredyt hipoteczny obciążony jest bardzo dużym ryzykiem, dlatego dobrym i coraz częstszym rozwiązaniem, z którego korzysta dziś coraz większa ilość pożyczkobiorców, jest skorzystanie z pomocy doradcy finansowego. Specjalista wyjaśni nam wszystkie zależności pomiędzy powyższymi faktorami, dokona fachowego researchu dostępnych na rynku ofert kredytowych i pomoże wybrać tę, która jest dla nas najkorzystniejsza i spełnia nasze oczekiwania, a także wesprze nasz przy kompletowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów.

Wymagane dokumenty

Wkład własny, zdolność kredytowa, pozytywna weryfikacja w BIK-u – to wszystko sprowadza się do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny. Podstawowymi dokumentami, które musimy przedłożyć razem z nim, są te potwierdzające naszą tożsamość i pełnoletniość (tj. dowód osobisty). Kolejnymi, już ważniejszymi załącznikami do wniosku, są między innymi: oświadczenie od naszego pracodawcy potwierdzające wysokość naszych miesięcznych zarobków oraz formy naszego zatrudnienia, dokumenty dotyczące nieruchomości (np. wyciągi z ksiąg wieczystych), czy wysokości wpłaconego przez nas wkładu własnego. Oprócz tego bank, w zależności od konkretnej sytuacji kredytobiorcy, może zażądać wiele innych dokumentów. Formalności mogą troszkę nas kołować, jednak należy zrozumieć, że bank dąży jedynie to zniwelowania ewentualnego ryzyka, a to korzyść nie tylko dla instytucji, ale również i dla nas.

 • Posted by bonus in 13:13:15 in
 • 2020
 • Jan
 • 21

Poznaj każdy warunek swojego kredytu gotówkowego.

To co niewątpliwie sprzyja zaciąganiu kredytów gotówkowych to czas w jakim otrzymujemy gotówkę do dyspozycji. W niespełna kilka godzin może cieszyć się gotówka, która pomoże nam zrealizować plany finansowe. Ale każdy świadomy kredytobiorca wie, że pieniądze to nie wszystko ważne są również warunki na jakich są udzielane. Jak w szybki i skuteczny sposób zapoznać się z warunkami kredytu gotówkowego jeszcze przed podjęciem decyzji? Jaki programem posłużyć się by efektywnie porównać oferty różnych kredytów. Warto wspomóc się rankingiem w sieci - na przykład na 17bankow.com.

Maksymalne skupienie jeszcze przed podjęciem decyzji.

Kiedy nosimy się z zamiarem wyboru odpowiedniej opcji kredytowej trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Jednym z nich jest umowa ostateczna. Kiedy mamy do czynienia z kredytem gotówkowym powinniśmy wiedzieć na jakich warunkach będzie nam udzielone wsparcie. W przeciwnym razie, kiedy pojawią się nieoczekiwane sytuacje uzyskane rozwiązania nie zawsze będą nas satysfakcjonować. Świadomość kredytowa to między innymi bardzo dobre zapoznanie się z wszelkimi warunkami umowy kredytowej. Nadrzędna zasada jaka powinna nami pokierować to „brak pośpiechu”. Pamiętaj, że to ty będziesz spłacać zobowiązanie, dlatego nie pozwól by naciski ze strony banku lub innej instytucji wymuszała na tobie decyzję.

By wiedzieć na czym stoimy podczas zawiązywania współpracy z bankiem możemy jeszcze na etapie poszukiwać kierować swoją uwagę na te oferty, które jasno przedstawiają warunki umowy. Oczywiście każdy bank oferujący pożyczki i kredyty gotówkowe jest pod kontrolą, ale zawoalowane działania zdarzają się często więc powinieneś potrafić rozpoznać grunt. Ciekawą pomocą może się okazać niezależny doradca kredytowy. Osoba, której do końca nie zależy na wyborze określonej oferty może okazać się pozytywną a co ważniejsze obiektywną pomocą. Przy wyborze kredytu gotówkowego zostanie przedstawione nam kilka ofert różnych banków. Doradca powie nam o mocnych i newralgicznych stronach każdej z ofert. Na końcu będziemy mogli podjąć decyzję.

Korzystaj samodzielnie z porównywarki kredytowej.

Inna forma szybkiego i celowego działania by wychwycić oferty kredytu o największym potencjale to skorzystanie z porównywarki kredytów gotówkowych. Tak jak w przypadku działania ekspertskiego w dziedzinie finansowej za niewielką opłatą w stosunku do korzyści jakie wynikają z kredytu tak metoda samodzielnego porównywania jest bezpłatna a niesie ze sobą wiele korzyści. Pierwsze to obiektywne działania i stosunkowo szybkie, ponieważ aktualne porównywarki kredytów można znaleźć w Internecie. Związku z tym, że całość procesu przeszukiwania i porównań odbywa się online możemy liczyć na bezpłatną obsługę. Co prawda oferty jakie są nam przedstawione do wyboru mają rekomendacje i dają zyski procentowe to niewątpliwie przyczyniają się do naszego wzrostu. No i najważniejszy z czynników o którym trzeba wspomnieć to szeroka prywatność podczas korzystania. Jeżeli stresują nas wszelkie sytuacje w których musimy podawać szczegóły finansowe to samodzielne porównywanie kredytów z funkcją wyboru i aplikowania będzie dla nas świetnym rozwiązaniem.

 • Posted by bonus in 14:30:16 in
 • 2019
 • Nov
 • 7

Jak cykl koniunkturalny wpływa na motywację do oszczędzania?

Cykl koniunkturalny to pojęcie obowiązkowe z perspektywy każdego inwestora indywidualnego. Systematyczny wzrost i spadek gospodarki to klasyczne podejście do ekonomii, w którym dużą rolę odgrywają banki centralne i narzędzia do kształtowania podaży pieniądza. Czy cykl koniunkturalny odbija się na motywacji do oszczędzania?

Jak sprawdzić, kiedy cykl koniunkturalny się załamie?

Cykl koniunkturalny monitoruje się za pośrednictwem typowych, makroekonomicznych wskaźników. Do głównych należy PKB, inflacja, zatrudnienie. Mniejszą uwagę przykłada się do cen akcji notowanych na giełdach. Akurat giełdy często prognozują załamanie gospodarki. Dlaczego? Zawodowi inwestorzy, dzięki dobremu podejściu do analizy fundamentalnej znacznie szybciej pozbywają się ryzykownych papierów wartościowych i przechodzą do bezpiecznych lokat bankowych. To klasyczne, często spotykane w przeszłości zachowanie. Nie bez znaczenia jest również dostęp do wrażliwych informacji przez fundusze inwestycyjne. Można zatem powiedzieć, że spadki i wzrosty na giełdzie to pośredni obraz całej gospodarki.

Wzrosty i spadki motywacji do oszczędzania?

Motywacja do oszczędzania rośnie najbardziej w okresie wysokich stóp procentowych, gdzie lokaty bankowe charakteryzują się maksymalnymi zyskami. Wysoka inflacja to najczęściej gwarant szybkiego rozwoju gospodarki. Oczywiście do pewnych, niepatologicznych wartości. Prognozowanie kryzysu również zachęca do gromadzenia nadwyżek. Inwestorzy upatrują w przecenach szansę na zbudowanie niezależności ekonomicznej. Kryzys to de facto najlepszy czas do podejmowania bardziej ryzykownych decyzji inwestycyjnych, a bez wcześniej zgromadzonych oszczędności na lokatach bankowych to niemożliwe.

Aktualna norma

Polska znajduje się w fazie wyższej inflacji i bardzo niskich stóp procentowych. Na razie RPP nie informuje o zmianach polityki monetarnej. W lokatach bankowych na razie nie upatruje się dużej zyskowności, ale to może się zmienić na przestrzeni następnych lat. Widać wyraźnie wzrost oczekiwań inflacyjnych w społeczeństwie i na półkach sklepowych, co doprowadzi w końcu do wzrostu stóp procentowych. Sprzedaż w hossie i zakup papierów wartościowych w bessie to najlepsza strategia dla każdego inwestora indywidualnego.

 • Posted by bonus in 15:51:50 in
 • 2019
 • Aug
 • 13

Kredyt gotówkowy na remont mieszkania

Twoje mieszkanie wymaga dużego remontu, a Ty nie masz możliwości by to zrobić? Rozwiązaniem może być kredyt gotówkowy z atrakcyjnym oprocentowaniem. Wybierając taki kredyt czyli kredyt na dowolny cel pozwala zdobyć pieniądze w bardzo krótkim czasie na remont mieszkania, ale też na inne wydatki, które mogą pojawić się niespodziewanie.

Czy kredyt gotówkowy jest kosztowny?

Szukając odpowiedniego kredytu warto brać pod uwagę koszt całej usługi. Aby znaleźć ten odpowiedni z najkorzystniejszymi warunkami potrzebna będzie weryfikacja oprocentowania nominalnego, prowizji, opłat przygotowawczych oraz wszystkich innych pozostałych kosztów, które wiążą się z zaciągnięciem kredytu gotówkowego, by mieć pewność, że wybrana oferta jest korzystna. Analizując pakiety kredytów gotówkowych w różnych placówkach bankowych można zauważyć, że oferta jest bardzo zróżnicowana, w szczególności pod względem oprocentowania. A dzięki temu, że stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego utrzymuje się na niskim poziomie to mamy gwarancję niskiego oprocentowania i korzystną wysokość odsetek.

Pamiętaj o całkowitym koszcie kredytu

RRSO czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania pozwala określić całkowity koszt kredytu, dlatego też wybierając kredyt w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na ten oto wskaźnik RRSO. W sieci można znaleźć mnóstwo stron z rankingami kredytów gotówkowych, w których można znaleźć informacje o RRSO, dzięki tej opcji można bardzo szybko porównać oferty banków i bez wychodzenia z domu wybrać odpowiedni dla nas kredyt.

Składanie wniosków online, czy to bezpieczne?

Wysyłanie elektronicznych wniosków jest bardzo wygodne i łatwe, a dodatkowo pozwala zaoszczędzić dużo czasu, ale czy to do końca bezpieczne? Wnioski online wymagają podstawowych informacji takich jak numer pesel, numer telefonu i adres zamieszkania. I chociaż zapewniają, że wszystko jest bezpieczne my klienci nie mamy tej gwarancji bezpieczeństwa. W internecie jest pełno hakerów i przestępców.

Więc jeżeli chcemy mieć pewność, że nasz wniosek został w bezpieczny sposób przekazany placówce bankowej należy zrobić to osobiście.

 • Posted by bonus in 15:05:35 in